Lasten tiedekerho sunnuntaisin 30.10. – 27.11.

Tiedekerho alakoululaisille Härkämäen observatoriolla

Warkauden Kassiopeia ry järjestää tänä syksynä sunnuntai-iltapäivisin loka-marraskuussa 30.10. – 27.11. alakouluikäisille 5 x 2 oppitunnin mittaisen tiedekerhon. Tiedekerhoon on hankittu monipuolisesti luonnontieteen opetus- ja rakennusvälineitä. Materiaaleihin on saatu avustusta Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolta.

Kerhon oppitunneilla tehdään kokeita ja mittauksia, otetaan näytteitä, rakennetaan pieniä laitteita ja esitetään demonstraatioita eri luonnontieteen aiheista. Tarkoitus on, että kokeellisten havaintojen ja oman tekemisen kautta lapsille tulee alustava käsitys muutamista luonnonilmiöistä ja niissä vallitsevista lainalaisuuksista. Kerhoissa ei kuitenkaan käsitellä ilmiöitä laskukaavojen kautta, vaan keskitytään niiden havainnointiin ja ymmärtämiseen. Muutamissa fysiikan ja kemian töissä tehdään sellaisia mittauksia, joissa opetellaan mittareiden käyttöä ja tulosten lukemista.

Kerhon opetuskertoja ja aiheita on viisi erilaista. Kukin opetuskerta kestää noin kaksi oppituntia, joiden välissä on pieni lepo- ja välipalatauko. Opetuskertojen aiheet ovat: 1) värähtely, äänioppi ja valo-oppi (pienen kaukoputken rakentaminen), 2) mekaniikka (tiheys, paine, voima, putoamiskiihtyvyys), 3) sähköoppi ja magnetismi (kokeita magneeteilla, sähkön synty, sähkökemiaa), 4) elektroniikka (kytkentöjä rakentelusarjoilla, Mars-mönkijän teko) ja 5) kemian laboratoriotyöt (happamuus, pH, erilaisia reaktioita) ja biologian tutkimukset pihalla kasvi- ja/tai eläinlajitunnistus sään salliessa.

Kerhopäivän päätteeksi pyritään järjestämään vielä tähtien katseluilta observatorion kaukoputkella ainakin yhtenä kerhopäivän iltana sään salliessa.

Tiedekerhon kurssimaksu on 20 euroa, johon sisältyy askartelumateriaaleja.

Tarkoitus on, että jos kurssi osoittautuu toimivaksi, niin kerhoja tullaan pitämään säännöllisesti kerran syksyisin ja kerran keväisin. Kassiopeia etsii samalla kerhon uusiksi vetäjiksi sellaisia henkilöitä, joilla on osaamista luonnontieteen opetuksesta ja intoa tulla mukaan vapaaehtoiseen opetustoimintaan.

Lisätietoja: Veli-Pekka Hentunen, puh. 040 701 1625, veli-pekka.hentunen@kassiopeia.net.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.