Syyskokouksen päätöksiä

Warkauden Kassiopeia ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Härkämäellä kerhotalossa sunnuntaina 11.12.2016 klo 18. Kokoukseen osallistui 18 jäsentä. Kokouksessa valittiin vuoden 2017 toimihenkilöt. Kokouksessa päätettiin, että entinen hallitus ja toiminnantarkastajat jatkavat tehtävissään.  Jäsenmaksuihin tehtiin korotus ja uusi maksuluokka. Uudet jäsenmaksut ovat: aikuiset 25 euroa, alle 18-vuotiaat 12 euroa. Uutena jäsenmaksuluokkana on, että alle 10-vuotiailta jäsenperheen lapsilta ei peritä maksua.

Toimintasuunnitelmassa painotetaan perustoiminnan ylläpitoa, kuten vierailutapahtumiia, opetusta ja havaintotoimintaa sekä Härkämäen observatorion huoltoa. Lisäksi panostetaan Härkämäen toiminnan tietoisuuden lisäämiseen, muutamiin isompiin tapahtumiin ja ennen kaikkea talouden saattamiseen tasapainoon. Vuoden 2017 talousarvio on tiukka. Sen toteutuminen perustuu pitkälti siihen, että Härkämäki säilyy ainakin nykyisellä tavalla suosittuna tutustumiskohteena. Myös erilaisilla talkoilla pyritään saamaan apua käyttötalouteen. Härkämäen ylläpidon lisäksi yhdistystä rasittaa vielä seitsemän vuoden ajan kerhotalon lainan maksu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.