Syyskokouksen päätökset

Warkauden Kassiopeia ry

2013 SYYSKOKOUS

Paikka: Härkämäen observatorio

Aika: keskiviikko 4.12.2013 klo 18.00

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:07

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin:

Puheenjohtaja: Jorma Honkanen

Sihteeri: Harri Vilokki

Pöytäkirjantarkastajat ja  ääntenlaskijat:  Aulis ja Marja Leena Sutinen

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

Puheenjohtaja esitteli 2014 toimintaa:

Tarkasteltiin tulo- ja menoarvio

Jäsenmaksu 2014 aikaistetaan tammikuulle ja samassa yhteydessä pyydetään vapaaehtoinen 50 € lisämaksu lainan lyhennykseen. Tavoite päästä 2000 €/vuosi lyhennykseen.

Jäsenmaksuksi  päätettiin 20 € aikuiselta ja 5 € lapsilta

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta hallituksen varsinaista jäsentä sekä kolme hallituksen varajäsentä.

Valittiin seuraavat varsinaiset jäsenet:

Puheenjohtaja Veli-Pekka Hentunen

Harri Vilokki, Markku Raappana, Seija Purhonen (rahastonhoitaja) ja Jorma Honkanen

Varajäsenet:

Päivi Utriainen, Risto Eklund ja Esa Heikkinen

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

Toiminnantarkastajiksi valittiin:

Pekka Varneslahti ja Riitta Vähävihu

Varatoiminnantarkastajat

Kullervo Hirvonen ja Vesa Multanen

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.46

Bookmark the permalink.

Comments are closed.