GCN

GCN Sirkulaarit

 • GRB 071020;M. Nissinen, H. Taino, V.-P. Hentunen; GCN Circular number: 6981; 2008
 • GRB 080430; M. Nissinen, V.-P. Hentunen, A. Oksanen; GCN Circular number: 7657; 2008
 • GRB 080319B; V.-P. Hentunen, A. Oksanen, P.Kehusmaa; GCN Circular number: 7484; 2008
 • GRB 090418B: GRAS002 observations; Nissinen, M.; Hentunen, V.-P. GCN Circular number 9181; 2009
 • GRB 090530: GRAS002 optical observations; Nissinen, M.; Hentunen, V.-P. GCN Circular number 9441; 2009
 • GRB 090607: GRAS001 optical observations.Nissinen, M.; Hentunen, V.-P. GCN Circular number 9493; 2009
 • GRB 091024: GRAS004 optical observations; Nissinen, M.; Hentunen, V.-P. GCN Circular number10064; 2009
 • GRB 100901A: THO optical observations: Nissinen, M.; Hentunen, V.-P.; Salmi T.; 2010GCNCircular number 11173, 2010
 • GRB 100906A: GRAS07 optical observations.: Nissinen, M.; Hentunen, V.-P.; Salmi T.; GCN Circular number 11253; 2010
 • GRB 101024A: GRAS06 optical observations: Nissinen, M.; Hentunen, V.-P.; Salmi T.; GCNCircular number 11373; 2010
 • GRB 110205A; GRAS005 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi T.; GCN Circular number 11637; 2011
 • GRB 110213A; GRAS011 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi T.; GCN Circular number 11709; 2011
 • GRB 111228A; GRAS017 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi T.; GCN Circular number 12754; 2011
 • GRB 120326A: T17 optical observations: Hentunen, V.-P., Nissinen, M., Salmi, T.; GCN Circular number 13119; 2012
 • GRB 130215A; iTelescope T11 observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 14216; 2013
 • GRB 130418A; T18 and T21 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 14394;  2013
 • GRB 130418A; T21 optical observation; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi , T.; GCN Circular number 14395; 2013
 • GRB 130420A; T21 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 14410; 2013
 • GRB 130427A; iTelescope T11 optical observations; Hentunen, V.-P., Nissinen, M., Salmi, T.; GCN Circular number 14457; 2013
 • GRB 130427A: Continued iTelescope T21 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi T; GCN Circular number 14488; 2013
 • GRB 130505A: iTelescope T12 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi T; GCN Circular number 14572; 2013
 • GRB 130610A: iTelescope T21 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi T; GCN Circular number 14891; 2013
 • GRB 130612A: iTelescope T21 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi T; GCN Circular number 14894; 2013
 • GRB 130831A: THO optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Vilokki, H., Salmi, T.; GCN Circular number 15156;  2013
 •  GRB 130907A: T21 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Vilokki, H., Salmi, T.; GCN Circular number 15201; 2013
 • GRB 131030A: T21 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 15418;  2013
 • GRB 140215A: T24 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 15843;  2014
 • GRB 140419A: T24 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 16216; 2014
 • GRB 150431A: T7 and T18 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 17702; 2015
 • GRB 151027A: THO optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 18503; 2015
 • GRB 160117B: iTelescope T17 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 18885; 2016
 • GRB 160131A: iTelescope optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 18960; 2016
 • GRB 160417A: iTelescope T11 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P., Salmi, T.; GCN Circular number 19321; 2016
 • GRB 170519A: iTelescope T11 optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P.; GCN Circular number 21113; 2017
 • GRB 171205A: iTelescope optical observations; Nissinen, M., Hentunen, V.-P.; GCN Circular number 22225; 2017

Comments are closed.